نشست مشوره دهی منع خشونت برزنان درهرات برگزار شد

شهرهرات 23 دلو باختر نشست مشورتی اعضای کمیسیون ولایتی منع خشونت وفعالان مدنی جهت تهیه پلان ملی برای تطبیق قانون منع آزار واذیت زنان وکودکان، امروز از سوی نهاد تحقیقاتی حقوقی زنان وکودکان راه اندازی شد. سلطان علی رحیمی معاون نهاد تحقیقاتی حقوقی زنان وکودکان هدف از برپایی این نشست مشورتی را تهیه پلان پنج ساله عمل ملی برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان وکودکان عنوان کرد. به گزارش آژانس باختر درین نشست هریک از نماینده های کمیسیون منع خشونت علیه

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News