محاکمه دو شهروند دو تابعیتی افغان‌ در آلمان

برلین/ بی بی سی / 1 دلو / باختر محاکمه یک آلمانی افغان‌ تبار که به عنوان مشاور و مترجم برای اردوی آلمان کار می‌ کرد و همسرش دیروزدر شهر کوبلنتس، درغرب آلمان برگزار شد. این دو با اتهام همکاری و جاسوسی برای سازمان اطلاعات ایران رو به رو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از ستره محکمه کوبلنتس این مرد افغان تبار آلمانی که ۵۱ ساله است به "یک مورد جدی خیانت" و "انتقال اطلاعات محرمانه دولتی آلمان به ایران" در کم ازکم ۱۸ مورد متهم شده است. این فرد که از او به عنوان عبدالحمید. س یاد می‌شود، جنوری سال گذشته و پس از بازگشت از یک سفر خارجی که گفته شده است برای انتقال اطلاعات بود، بازداشت شده است. همسر ۴۰ ساله او، آسیه، نیز با اتهامات مشابهی رو به روست. مقامات محکمه کوبلنتس می‌گویند که آسیه. س هم متهم است که از ابتدا از فعالیت‌های جاسوسی شوهرش آگاه بود و با سرویس اطلاعات و امنیت ایران همکاری داشت. سال گذشته، بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در واکنش به خبر دستگیری یک تبعه آلمانی ، افغان به اتهام جاسوسی برای ایران، هرگونه ارتباط این فرد با ایران را رد کرده بود و این مساله را تلاش کسانی برای "تخریب رابطه ایران و اروپا" برشمرده بود. پیشتر سایت اشپیگل آلمان گزارش داده است که فرد مظنون که سال‌ها جاسوسی می‌کرد به اطلاعات حساس و طبقه‌ بندی شده از جمله اسناد مربوط به ماموریت نظامی آلمان در افغانستان دسترسی داشت. انتظار می ‌رود که بخش زیادی از جلسه محاکمه این فرد و همسرش به شکل غیرعلنی برگزار شود. در صورت گناهکار شناخته شدن عبدالحمید به حکم زندان کم از کم ۱۵ سال رو به رو خواهد شد. همسر او با حکم ۱۱ سال زندان رو به روا ست. فریده بابک

"Afghanistan افغانستان" News