My Look News List > Urdu اردو > Afghanistan افغانستان |

فی انس طلا 1306دالر عرضه می شود

کابل 32 دلو باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1306 دالرعرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 32 دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 3250 فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3150افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2550افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2550 افغانی، عربی 790 مبلغ 2450 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2500، ایرانی 705 مبلغ 2250افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 205


یک جاده در دایکندی
یک جاده در دایکندی جغل اندازی می شود

نیلی 4 ثور باختر کار جغل اندازی بیش از سی و چهار کیلو متر سرک در ولایت دایکندی دیروز آغاز شد....
Afganistan (Toplum-Urduca) | 12:11, 24 April 2019 Wednesday

اطلاعیه-وزارت-کارواموراجتماعی
اطلاعیه وزارت کارواموراجتماعی

کابل باختر/ 4/ ثور یکشنبه 8 ثور 1398هجری شمسی مصادف به روز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان می...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 10:57, 24 April 2019 Wednesday

به کودکان پرورشگاه
به کودکان پرورشگاه بغلان لباس توزیع شد

پلخمری / باختر/ 4/ ثور به ده ها تن از کودکان پرورشگاه ریاست کار واموراجتماعی بغلان امروز لباس...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 11:33, 24 April 2019 Wednesday

شهر-فیروز-کوه-نوسازی-می-شود
شهر فیروز کوه نوسازی می شود

غور 3 ثور باختر باشندگان غور برای تغییر نمای شهر دست به اقدام نوسازی برخی از نقاط زده اند....
Afganistan (Toplum-Urduca) | 11:34, 24 April 2019 Wednesday

امتعۀ-نفتی-مورد-ضرورت-بیش-از-۱۷-اداراۀ-دولتی-در-مرکز-عرضه-شده-است
امتعۀ نفتی مورد ضرورت بیش از ۱۷ اداراۀ دولتی در مرکز عرضه شده است

کابل/باختر/4 ثور تسلیم گیری لابراتوارهای تثبیت کیفیت امتعۀ وارداتی نفت و گاز در بنادر شش گانۀ...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 11:35, 24 April 2019 Wednesday

نقشۀ-راه-بخش-صنایع-استخراجی-،-نهایی-شده-است
نقشۀ راه بخش صنایع استخراجی ، نهایی شده است

کابل/باختر/4 ثور وزارت معادن و پترولیم ، در سال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ فعالیت‌هایش را بیشتر روی...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 11:36, 24 April 2019 Wednesday

دام-های-کوچیان-دربغلان-به-گونه-رایگان-درمان-می-شوند
دام های کوچیان دربغلان به گونه رایگان درمان می شوند

پلخمری/ باختر/ 4/ ثور اداره زراعت آبیاری و مالداری بغلان به منظور تداوی دام های کوچیان برای آنان...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 10:53, 24 April 2019 Wednesday

یک-زن-در-دایکندی-خود-کشی-کرد
یک زن در دایکندی خود کشی کرد

نیلی باختر 4 ثور یک زن در محبس ولایت دایکندی دیروز خود ش را حلق آویز کردوبه زندگی اش پایان داد....
Afganistan (Toplum-Urduca) | 10:56, 24 April 2019 Wednesday