فردا رخصتی عمومی است

کابل باختر23 دلو محمد یونس صدیقی رییس نشرات وزارت کار و اموراجتماعی با نشر اعلامیه یی گفته است ، به مناسبت وفات حضرت صبغت الله مجددی رییس موقت دولت اسلامی افغانستان ، شخصیت روحانی و جهادی کشور ، فردا چهارشنبه 24 دلو رخصتی عمومی می باشد . نیلوفر دانش

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News