علفچرهای دامنه دشت آبدان کندز احیا می‌شود

کندز/ 1 دلو/ باختر مسوولان زراعت کندز می گویند که به منظور احیای علفچرها، جلوگیری از تخریب ساحات ریگ روان تخم علف در هفتاد هکتار زمین در دامنه‌های دشت آبدان شهر کندز پاشیدند. عبدالهادی قرلق، رییس زراعت، آبیاری و مالداری کندز به آژانس باختر گفت که با تطبیق این برنامه ساحات وسیع علفچرها احیا می شود و ساحاتی که در اثر وزش باد های ریگ روان متآثر می‌ شود، از تخریب آن جلوگیری خواهد شد. وی افزود که با بذر پاشی این ساحات در بهبود محیط زیست و جلوگیری از فرسایش خاک، تاّثیرات مثبت و قابل ملاحظه درپی خواهد داشت. احمد نعیم دوستی

"Afghanistan افغانستان" News