شکار بی رحمانه ماهی در بغلان

پلخمری 23 دلو باختر ماهیان در یا های بغلان روبه انقراض اند و در صورت عدم همکاری باشندگان آن ولایت در چندسال اینده به کلی از بین خواهد رفت . دکتور تاج محمد احمدزی آمر خدمات ومالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت مالداری و آبیاری بغلان در مصاحبه یی با خبرنگار آژ انس باختر گفت که بغلان با داشتن منابع آبی سر شار خوب برای رشد ماهی میباشد و همین اکنون چهار فارم ماهی پروری در ولسوالی های دوشی و بغلان مرکزی فعالیت دارند. او گفت که در دریا های بغلان چهار نوع

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News