شاهراه سالنگ ها به جز از وسایط تریلری به روی سایر وسایط باز است

کابل/ 1 دلو/باختر مسوولان سالنگ ها می گویند که به جز از وسایط تریلری، سایر وسایط می توانند از هر دو طرف از این شاهراه رفت و آمد کنند. عبدالظاهر محمدی، انجنیر ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها صبح امروز به آژانس باختر گفت که برفباری ضعیف در هر دو طـرف سالنگ ها هم اکنون جریان دارد و طوفان در سالنگ شمالی فروکش کرده است و عملیات برف پاکی و نیز ریگ و نمک ریزی در جاده منظور عبور بهتر و مصوون وسایط انجام شد. وی افزود که بدون وسایط تریلری این شاهــراه به وی تمام وسایط باز است و در صورتی که وضعیت جوی در طول روز بهبود یابد به موترهای تریلری از شمال به جنوب نیز اجازه حرکت داده خواهد شد. احمد نعیم دوستی

"Afghanistan افغانستان" News