My Look News List > Urdu اردو > Afghanistan افغانستان |

رویداد ترافیکی جان سه مرد را گر فت

رویداد-ترافیکی-جان-سه-مرد-را-گر-فت

ایبک 22 جدی باختر سه مرد یک رویداد ترافیکی در سمنگان امروز جان باختند. محمد ابراهیم یزدان پرست آمر حادثات ترافیک قومندانی امنیه سمنگان به آژ انس باختر گفت که این رویداد در مسیر سرک سمنگان – بلخ از اثر تصادم یک موتر نوع سرف بایک موتر بار بری در منطقه کوتل دلخکی به وقوع پیوست که در نتیجه سه مرد که در موتر سرف بودند جان باختند. این مسوول ترافیک علت حادثه را تیز رانی وبی احتیاطی راننده موتر بار بری عنوان کردو گفت که راننده بار بری فرار کرده


پایان-کارقیرریزی-یک-جاده-درننگرهار
پایان کارقیرریزی یک جاده درننگرهار

شهرجلال آباد 4 حمل باختر یک جاده درولایت ننگرهار پس از قیرریزی به بهره گیری سپرده شد. این جاده...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 13:34, 24 March 2019 Sunday

وزارت-زراعت-برای-کشاورزان-کشور-پیام-های-نویدبخش-دارد
وزارت زراعت برای کشاورزان کشور پیام های نویدبخش دارد

کابل باختر/ 4/ حمل وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری درروز دهقان برای رشد زراعت ، تقویه اقتصاد زنان...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 11:42, 24 March 2019 Sunday

توزیع-کمک-به-خانواده-های-بیجا-شده-درفاریاب
توزیع کمک به خانواده های بیجا شده درفاریاب

میمنه / باختر/ 4/ حمل دوصدخانواده بیجا شده از جنگ درفاریاب امروز کمک دریافت کردند. سخنگوی والی...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 11:43, 24 March 2019 Sunday

افزایش-عواید-تصدی-سپین-زرکندز
افزایش عواید تصدی سپین زرکندز

کندز/ باختر/4/ حمل عوایدتصدی سپین زرکندز هفت فیصد افزایش یافته است . ذبیح الله زاهد رییس تصدی...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 11:44, 24 March 2019 Sunday

آغاز-کارزار-گردآوری-کمک-به-خانواده-های-آسیب-دیده-دربغلان
آغاز کارزار گردآوری کمک به خانواده های آسیب دیده دربغلان

پلخمری / باختر/ 4/ حمل کارزار جمع آوری کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی دربغلان دیروز آغاز شد....
Afganistan (Toplum-Urduca) | 10:04, 24 March 2019 Sunday

والی-بامیان-بر-مبارزه-با-خشونت-علیه-کودکان-تاکید-کرد
والی بامیان بر مبارزه با خشونت علیه کودکان تاکید کرد

بامیان 4 حمل باختر والی بامیان بر مبارزه با خشونت علیه کودکان، خواهان حمایت و همکاری شهروندان آن...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 08:45, 24 March 2019 Sunday

روز-گل-بادام-در-سمنگان-تجلیل-شد
روز گل بادام در سمنگان تجلیل شد

ایبک باختر 3 حمل محفل فرهنگی گل بادام در شهر سمنگان برگزار شد . به گزارش خبرنگار محلی آژانس...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 08:34, 24 March 2019 Sunday

در-پی-اعتراض-مردمی-جاده-عمومی-پنجشیر-مسدود-شد
در پی اعتراض مردمی جاده عمومی پنجشیر مسدود شد

بازارک ۳حمل باختر در پی اعتراض مردمی جاده عمومی ولایت پنجشیر از چند ساعت به این سو مسدود می...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 13:28, 23 March 2019 Saturday