دو پروژه در غور بهره بر داری شد

غور 22 جدی باختر کار دو پروژه عام المنفعه در مر بوطات ولایت غور دیروز تکمیل ومورد بهره برداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار آژ انس باختر این پروژه ها شامل اعمار یک پایه پل موتر رو به درازای یازده متر و پهنای پنج متر و مساحت دو صدو پنجاه متر کانال آبیاری می باشد که در شهر فیروز کوه وولسوالی دولینه به هزینه ده میلیون وششصدو سی هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا وانکشاف دهات ساخته شده است . منبع گفت ، با تکمیل شدن این پروژه سه صد جریب زمین زرا

"Afghanistan افغانستان" Top News