داکترکمال سادات : جوانان پرتلاش نخبگان کشوراند

کابل باختر22 جدی داکترکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز با نماینده جوانان ولایت هلمند، درکابل دیدار کرد. به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار مطیع الله مطیع نماینده جوانان ولایت هلمند دررابطه به کارکردها و فعالیت های آمریت جوانان آن ولایت توضیحات داد و همچنان یک سلسله مشکلات و خواسته های جوانان هلمند را با معین امورجوانان شریک ساخت . اوضمن قدردانی ازکارکرد های معینیت امورجوانان ، خواستار رسیدگی به مشکلات جوانان آن ولایت شد.

"Afghanistan افغانستان" Top News