My Look News List > Urdu اردو > Afghanistan افغانستان |

جان باختن پانزده مسافر دریک رویداد ترافیکی درهرات

جان-باختن-پانزده-مسافر-دریک-رویداد-ترافیکی-درهرات

شهرهرات 22 جدی باختر دریک رویداد ترافیکی درغرب کشور پانزده مسافرجان باختند و حدود سی تن دیگر شان زخمی شدند. این رویداد امروز در شاهراه کابل – هرات هنگامی رخ داد که یک موتر بس مسافربری با تانگ نظامی برخورد کرد. زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان و زخمی های این رویداد خوانده شده اند. یک منبع امنیتی درولایت هرات به آژانس باخترگفت که دراین رویداد پانزده مسافر جان شان را از دست دادند و سی تن دیگر شان زخمی شدند. او تیز رانی وبی احتیاطی راننده


بهره-برداری-پنج-کانال-آبیاری-در-هرات
بهره برداری پنج کانال آبیاری در هرات

شهرهرات 27 جدی باختر پنج کانال آبیاری که درولسوالی های انجیل وزنده جان ولایت هرات که با هزینه...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 09:49, 17 January 2019 Thursday

گشایش نخستین
گشایش نخستین وبزرگترین فارم تحقیقاتی زراعتی وگاو داری درهرات

شهرهرات 27 جدی باختر نخستین وبزرگترین فارم تحقیقاتی زراعتی وگاوداری درولسوالی زنده جان ولایت...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 09:50, 17 January 2019 Thursday

قیرریزی-چندین-جاده-فرعی-درمرکز-ننگرهار
قیرریزی چندین جاده فرعی درمرکز ننگرهار

شهرجلال آباد 27 جدی باختر چندین جاده فرعی درشهرجلال آباد مرکز ولایت ننگرهار قیرریزی شد. این...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 09:48, 17 January 2019 Thursday

تهداب-گذاری-نخستین-انستیتوت-تحقیقاتی-زعفران-افغانستان-درهرات
تهداب گذاری نخستین انستیتوت تحقیقاتی زعفران افغانستان درهرات

شهرهرات 27 جدی باختر نخستین انستیتوت تحقیقاتی زعفران افغانستان دیروز در ولایت هرات تهداب گذاری...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 09:50, 17 January 2019 Thursday

کشتارگاه-مجهزمواشی-درهرات-گشایش-می-یابد
کشتارگاه مجهزمواشی درهرات گشایش می یابد

شهرهرات 27 جدی باختر مجهزترین کشتارگاه مواشی ولایت هرات تا سه ماه آینده به بهره‌برداری...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 09:43, 17 January 2019 Thursday

تلاش-برای-ریشه-کن-ساختن-بیماری-فلج-کودکان-درهرات
تلاش برای ریشه کن ساختن بیماری فلج کودکان درهرات

شهرهرات 27 جدی باختر درجلسه یی در هرات برافزایش تلاش ها برای محو بیماری فلج کودکان تاکید شد....
Afganistan (Sağlık-Urduca) | 09:45, 17 January 2019 Thursday

کار بازسازی دو پایه
کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه برق در ساحه قابل بای را آغاز کرد. این دو...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 13:02, 16 January 2019 Wednesday

شاهراه-سا-لنگ-ها-بر-روی-ترافیک-باز-است
شاهراه سا لنگ ها بر روی ترافیک باز است

چاریکار 26جدی باختر مسوول حفظ و مراقبت سا لنگ ها گفت که شاهراه سالنگ ها بر روی ترافیک باز است و...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 11:10, 16 January 2019 Wednesday