بازار خوبی برای فروش سمنت غوری ایجاد شد

پلخمری/۱ دلو/ باختر مشکل نبود بازار برای فروش تولیدات فابریکه تصدی سمنت غوری با عقد پروتوکول با کمپنی خصوصی حل شد . حامد هوشمند مسوول بخش ارتباط و آگاهی عامه آن تصدی با بیان این مطلب به آژانس باختر گفت که به اساس این تفاهنامه مقدار یکصد و پنجاه هزار تن سمنت در نه ماه غرض فروش از سوی فابریکه سمنت غوری به دسترس شرکت داود واگذار شد . این شرکت معتهد است تا سمنت مورد نیاز هموطنان را به تمامی ولایات کشور انتقال دهد . هوشمند افزود که ظرفیت تولید فابریکه نمبر 1 و نمبر2 سمنت غوری در بیست و چهار ساعت یکهزار و چهار صد تن است اما نسبت مشکلات تخنیکی از جمله استهلاک دستگاه ها قادر به تولید این مقدار سمنت نیست . وی علاوه کرد که تلاش دارند تا با تعویض ماشین آلات فرسوده سطح تولید شان را بالا ببرند . لیلما

"Afghanistan افغانستان" News