ارزش پول افغانی

کابل باختر23دلو نرخ شماری از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به آژانس باختر ارزش شماری از ارزهای خارجی در برابرپول افغانی صبح امروز از این قرار است . یک دالر 74افغانی و 50 پول یک یورو86 افغانی 50 پول یک پوندانگلیسی 96افغانی یک ریال سعودی 20افغانی یک درهم امارات 20 افغانی و30 پول هزارروپیه پاکستان 532افغانی هزار روپیه هندی 1070افغانی هزار تومان ایرانی6 افغانی و40پول یک روبل روسی 1 افغانی

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News