Ωρα να ξυπνήσει η Ευρώπη

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την έντονη ρωσική κινητικότητα και την τουρκική επιθετικότητα, είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ενωση να δείξει ότι δεν θα αφεθεί έρμαιο στις αποφάσεις άλλων.