Το μεγάλο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι αλληλένδετες εξελίξεις των ημερών θα καθορίσουν την πορεία της περιοχής μας τα επόμενα χρόνια με τρόπους που δεν είναι σαφείς.