Ο καμβάς μιας «συνεννοήσεως»

Habemus Praesidentem μεν, μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, και θεσμικά και χρήσιμα και τελετουργικά όλα αυτά. Πλην όμως τα ζωτικότατα και κρίσιμα ζητήματα για την πορεία, εάν όχι για τη σταθερότητα της χώρας, βρίσκονται εκτός της κοινοβουλευτικής αιθούσης, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην απέναντι ακτή του Αιγαίου.

"Greek Ελληνική" News