Αισιοδοξία παρά τους... μπελάδες

Είναι χαρμόσυνο - ή τουλάχιστον ακούγεται ευχάριστα - όταν πολιτικοί σε υπεύθυνες θέσεις και άνθρωποι της επιχειρηματικότητας εκφράζουν την αισιοδοξία τους ενόψει του νέου χρόνου.