Хуссар Иры аскъуыддзаг кодтой сног кӕнын зӕххы законад

Фарстыл ӕрдзырдтой рабадтыл цыппӕрӕмы, цы ран хайад истой Экономикӕйы министрад, Хъӕууон хӕдзарады министрад ӕмӕ паддзахадон мулкы комитеты сӕргълӕуджытӕ, афтӕ ма горӕт ӕмӕ районты къухдариуӕгад