COVID-19

Уӕрӕсейаг инфекционист радзырдта, кӕд фӕуыдзӕн COVID-19 эпидеми бӕстӕйы

Специалист банысан кодта, Уӕрӕсейы рынчынкӕнынады иууыл бӕрзонддӕр ӕмвӕзад уыдзӕн иннӕ къуыри, 8-10 апрелы