• My Look News List
  • Russian Русский
  • Хуссар ӕмӕ Цӕгат Иры ахуыргӕндтӕ хайад райстой Галаты Борисы номыл юбилейон конференцийы

Хуссар ӕмӕ Цӕгат Иры ахуыргӕндтӕ хайад райстой Галаты Борисы номыл юбилейон конференцийы

IX Ӕхсӕнадӕмон конференцийы ма байгом ис ирон композитор Галаты Борисы цард ӕмӕ сфӕлдыстады тыххӕй фоторавдыст

"Russian Русский" Top News