1 6  2018

ΙΟΒΕ: Η ανάπτυξη της οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 1,6% το δ’ τρίμηνο του 2018

Επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,6% σημειώθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ. Στο σύνολο του 2018 το ΑΕΠ ήταν 1,9% υψηλότερο από ότι ένα χρόνο νωρίτερα, μεταβολή πολύ κοντά σε εκείνη που είχε προβλέψει το ΙΟΒΕ από τον Οκτώβριο του 2017 (2,0%).