Ψίθυροι: Προσοχή στην αξιολόγηση εταιρειών

- Προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η εταιρεία Hellenic Custody Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στην Αθήνα (Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι), ιδρυτή - εκπρόσωπο τον κ. Petar Naydenov και με φερόμενο ως υπεύθυνο γραφείου τον κ. Σπυρίδωνα Βροντάκη του Ανδρέα, η οποία φέρεται να εκπροσωπεί τη - μη αδειοδοτημένη για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - εταιρεία Alternativa Financial Ltd με έδρα στη Βουλγαρία, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδ

"Greek Ελληνική" Top News