Στον Γαστρονόμο, σήμερα με την «Κ»: Το καλοκαίρι μας στην Κρήτη

Αυτή την Κυριακή, 12/07, με την Καθημερινή.