Προτεραιότητα Αθήνας οι σχέσεις με Βαλκάνια

Στενότερες αμυντικές σχέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιθυμεί η Αθήνα, όπως φαίνεται από σειρά εξελίξεων των τελευταίων εβδομάδων.