Οι επενδύσεις και οι μισθοί

Σήμερα θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις που αφορούν ένα ζήτημα στο οποίο όμως δεν έχω ευρεία εποπτεία: την οικονομία σε συνδυασμό με το εργασιακό. Θα αποφύγω τυχόν θεωρίες (που δεν κατέχω), μεταφέροντας κυρίως έναν προσωπικό προβληματισμό από την καθημερινή εμπειρία.