1 61 25

Με καθαρό ταμείο 1,61 δισ. ευρώ 25 εισηγμένες στη χρήση του 2019

Σε 25 ανέρχονται οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που εισήλθαν στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία με «γεμάτα» ταμεία ή αρνητικό καθαρό χρέος, καθώς τα ταμειακά τους διαθέσιμα είναι μεγαλύτερα από τον συνολικό δανεισμό τους, με πέντε από αυτές να προέρχονται από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2019.