Διακρίσεις πριν από την πρόσληψη

Το 80% των Ελληνίδων θεωρεί ότι υπάρχει ανισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με έρευνα.