Γ. Σαββαΐδης: Προϋποθέσεις συναίνεσης

Ενώ γράφονται οι γραμμές αυτές, οι προβλεπόμενες φάσεις της διαδικασίας υιοθετήσεως της συμφωνίας των Πρεσπών, διαδέχονται η μία την άλλη. Η διαδικασία στις εθνικές πρωτεύουσες για την υιοθέτηση του νέου ονόματος της ΠΓΔΜ και στις διμερείς σχέσεις προβλέπεται να επακολουθήσει, αν και προεξοφλείται χρονοβόρος και ενδεχομένως προβληματική.

"Greek Ελληνική" Top News

"Greek Ελληνική" News