12 5    63 2014-2016

Γερμανία: 12,5 δισ. ευρώ το πρόσθετο κόστος από τη σύνταξη στα 63 έτη την περίοδο 2014-2016

Oι άμεσες πρόσθετες ασφασλιστικές δαπάνες από την καθιέρωση σύνταξης στα 63 έτη ανήλθαν την περίοδο 2014-2016 στα 6,5 δισ. ευρώ έναντι κυβερνητικών υπολογισμών για 5 δισ. ευρώ. Εάν προστεθούν φόροι που χάθηκαν και ασφαλιστικές εισφορές, που προστέθηκαν, το συνολικό κόστος για τη συγκεκριμένη περιόδο ήταν 12,5 δισ. ευρώ.

"Greek Ελληνική" Top News