Βαρβαρέσος: Διαχείριση κρίσης με καθεστώς αναστολής για εργαζόμενους