Αγκελα Μέρκελ: Καρφιά

Μερικές φορές τη διαφορά την κάνει ο τρόπος. Η Αγκελα Μέρκελ δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Οφειλε να διαψεύσει ότι η άρση της περικοπής των συντάξεων ήταν προϊόν συμψηφισμού με το Μακεδονικό.

"Greek Ελληνική" Top News