Urdu اردو

21 September 2018 Urdu اردو News


توقف شرکت
توقف شرکت موتر سازی فولکس واگون در ایران

Afganistan (Ekonomi-Urduca), 08:35, 21 September 2018 Friday

صدای آزادی – باختر 30 سنبله سفیر امریکا در جرمنی به بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موتر سازی فولکس واگون موافقه نموده که با در نظرداشت تعزیرات...

کمک به صدها
کمک به صدها خانواده نیازمند درقندهار

Afganistan (Toplum-Urduca), 08:23, 21 September 2018 Friday

شهرقلات 30 سنبله باختر برای صد ها خانواده نیازمند درولایت قندهار مواد غذایی و غیرغذایی کمک شد. این کمک ها ازسوی نهاد های کمک رسان جهانی برای...