• My Look News List
  • Bulgarian Български
  • (OT) Пламена Заячка проведе среща в Държавната Дума с председателя на младежкия парламент Мария Воропаева

(OT) Пламена Заячка проведе среща в Държавната Дума с председателя на младежкия парламент Мария Воропаева

ПП АБВ ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП АБВ София 1000, ул. ДВрабчаУ23 ет. 2 Пламена Заячка проведе среща в Държавната Дума с председателя на младежкия парламент Мария Воропаева Председателят на АБВ-Младежи проведе работна среща с председателя на Младежкия Парламент - Мария Воропаева в ...

"Bulgarian Български" Top News