• My Look News List
  • Bulgarian Български
  • (BO) Изложба в Историческия музей в Исперих разказва за виното и мястото му в живота на древните траки

(BO) Изложба в Историческия музей в Исперих разказва за виното и мястото му в живота на древните траки

Тя обясни, че на шест постера се разказва за виното и мястото му в живота на древните траки. Показани са изображения на различни съдове, по чиито стени запознатите с тайнствата ювелири и майстори-декоратори са пресъздали интересни сцени от различни митове и легенди. Образите ...

"Bulgarian Български" Top News