Ulu tanrının adı il

Ulu tanrının adı ilə!

Yaxşılığa yamanlıq Nağıl deyən: Azərbaycan folklorundan bir nişanə. Azərbaycan nağılları insanı dərin düşüncəyə aparır və düz yolları onlara göstərir. Insan gərək suya, havaya, ağaca , torpağa və bütün təbiətə hörmət edə. Və pislik qabağında yaxşılıq edə. Bu nağılın adı “Yaxşılığa yamanlıq”dır. …Biri varmış, biri yoxmuş. Allahdan sonra bir kişi Yer üzündə yaşarmış .Bir gün bu …