کار دو پروژه در سرپل آغاز شد

سرپل باختر 27 اسد کار دو پروژه عام المنفعه دیروز در ولایت سرپل آغاز شد . عبد الولی دانش شاروال سرپل به آژانس باختر گفت که این پروژه ها شامل ایجاد بازار غله فروشی و ساخت حمام زنانه است که دربازار یادشده سی وهشت دکان و در ساخت حمام نیز بیست اتاق با تمام ملحقات آن در نظر گرفته شده است. دانش افزود که این پروژه ها به هزینه پانزده میلیون افغانی ازبودجه تشویقی و غیر مشروط دولت تا چهار ماه آینده تکمیل می شود . صلاح الدین چریک زاده معاون والی سرپل گفت که رهبری ولایت در آینده نزدیک همچو پروژه های عام المنفعه را در سایر نقاط این شهر نیز تهداب گذاری خواهد کرد . لیلما

"Afghanistan افغانستان" News