ملکه؛ زنی که در دو ماه از یک سبزخانه بیش از هفتادهزار افغانی بادرنگ فروخت

کابل/ ۱۴ سرطان/ باختر ملکه زن زراعت‌پیشه در بلخ، توانسته است که در جریان دو ماه، به ارزش بیش ازهفتاد هزار افغانی از یک سبزخانه حاصل بگیرد. به اساس معلومان وزارت زراعت،آبیاری ومالداری به آژانس باختر؛ملکه باشنده اصلی ولسوالی ورس بامیان و باشنده فعلی کمپ سخی در ولسوالی نهرشاهی بلخ است. کمپ سخی در حدود بیست ‌کیلومتری شهر مزارشریف موقعیت دارد و در جریان سال‌های گذشته، کدام نهادی برای بهبود زندگی باشندگان این منطقه کمک نکرده است. ملکه مادر سه فرزند است و قبلاً هیچ‌گونه درآمدی برای تامین ضرورت‌های خانواده‌اش نداشت. اما، یک سال قبل، او تحت پوشش برنامه احداث باغچه‌ها و سبزخانه وزارت زراعت از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری قرار گرفت. برنامه ملی باغداری و مالداری، برای ملکه دو سبزخانه به اندازۀ متفاوت احداث کرد و آموزش‌های لازم در باره چگونگی پرورش سبزی ها در سبزخانه‌ها و باغچه‌های خانگی ارائه کرد. ملکه از آموزش‌ها کار گرفت و در یکی از سبزخانه‌هایش بادرنگ به شکل چیله‌یی کاشت. او در جریان دو ماه گذشته، توانست از این سبزخانه به ارزش بیش‌ از هفتادهزار افغانی بادرنگ به فروش برساند. ملکه آرزو دارد که در کنار شوهرش،زمینۀ بهتری برای آموزش و پرورش فرزندانش مهیا کند. او با تقدیر از فعالیت‌های وزارت زراعت، از این وزارت خواست که فرصت‌های بیشتر کاری برای زنان فراهم کند. برنامه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به شش‌هزار زن را تحت پوشش برنامه‌ها و خدمات خود قرار داده است. نیلوفردانش