مسابقه حسن قرائت دربغلان برگزارشد

شهر پلخمری / باختر/ ۲/ جوزا میان ده ها تن از جوانان مسابقه حسن قرائت از سوی مدیریت امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان دیروز در آن ولایت برگزارشد. به گزارش آژانس باختر ، درمحفلی که به همین منظور درتالار ریاست اطلاعات وفرهنگ دایر شده بود، ذکریا ناصری رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان درموردترویج فرهنگ اسلامی و دوری از فرهنگ بیگانه صحبت کرد و افزود که مشکلات کنونی درجامعه عمل نکردن به قرآن و احادیث می باشد . وی از جوانان خواست در پهلوی تلاوت قرآن کریم به معنی آن نیز توجه و عمل کنند تا سبب رستگاری شان در دنیا و آخرت شود. بیشتر از چهل دختر و پسر در این برنامه اشتراک کردند که سه تن آنان به نام های عبدالنذیر انوری ، شاه ناصر و مریم سلطانی حایز مقام اول، دوم و سوم شناخته شدند که برای شان ازطرف ریاست اطلاعات وفرهنگ جوایز و تحسین نامه اهدا شد. خالقیار