شهروندان بلخ خواهان کاهش بهای برق شدند

مزارشریف/14سرطان/باختر شهروندان معترض مزارشریف می گویند به خاطر بلند بودن صرفیه برق بیش از پنجاه درصد کارخانه های تولیدی متوقف شده است. آنان مدعی اند درصورتی که به خواست شان توجه نشود، دست به تظاهرات گسترده می زنند. به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، از مدت یک هفته به این سو شهروندان مزارشریف دربرابر بلند بودن بهای مصرف برق در بلخ به اعتراض پرداخته اند و خواهان کاهش قیمت برق در آن ولایت استند. نمایندگان معترض امروز در نشستی با والی بلخ و نمایندۀ شرکت عمومی برق کشور می گویند که برق دربلخ باید به بهای سایر ولایت های کشورعرضه شود. آنان می گویند که به خاطر بلند بودن صرفیه برق پنجاه درصد کارخانه ها درآن ولایت متوقف است، درصورتی که بهای برق کاهش نیابد، مردم بلخ به تظاهرات گسترده می پردازند. در این نشست محمد اسحاق رهگذر والی بلخ نیز خواست شهروندان مزارشریف را برحق دانست و از آنان حمایت کرد. در این نشست خالد استانکزی نماینده شرکت عمومی برشنا گفت که آن شرکت تصمیم دارد که در صرفیه مردم فقیر کاهش بیاید و در صرفیه جامعه تجاری و متمول افزایش بیاورد. معترضان در بلخ می گویندکه شرکت برشنا برق را فی کیلوات چهارسنت ازکشور ازبکستان خریداری می کند، اما بر باشندگان بلخ شش ونیم افغانی به فروش می رساند درحالی که در کابل وجوزجان فی کیلوات سه افغانی محاسبه می شود. احمد نعیم دوستی