شهدای حمله انتحاری درسالون عروسی ‹‹شهردوبی ››به خاک سپرده شدند

کابل باختر 27 اسد مراسم خاکسپاری شهدای حادثه درسالون عروسی ‹‹شهردوبی ››امروزدرغرب کابل برگزارشد. آژانس باخترازقول دفترمطبوعاتی وزارت امورداخله می نویسد که شب گذشته حوالی ساعت 10 ونیم درحوزه ششم امیتی کابل در درسالون عروسی ‹‹شهردوبی ››حمله انتحاری رخ داد که درنتیجه آن شصت وسته تن به شهادت رسید و یکصدوهستاد و دو تن دیگرزخمی شدند. به گفته منبع قربانیان این حادثه خونبارهمه غیرنظامیان بودند . همچنان شش برادر شامل شهدا این حادثه که به گونه دسته جمعی به خاک سپرده شدند و هفت عضویک خانواده دیگرنیز شامل قربانیان این رویداد است . به گفته یک اشتراک کننده انفجار درسالون مردانه رخ داد و اکثر تلف شدگان مردان می باشند . وی اضافه کرد که زنان و کودکان هم شامل شهدا و زخمی است . این دومین انفجارمرگ باردریک ماه می باشد .ماری