زنان بغلان خواستار مجازات عاملان خشونت شدند

پلخمری/ باختر/ ۲۷/ اسد خشونت علیه زنان درولایت بغلان امسال افزایش یافته است . خدیجه یقین رییس امورزنان بغلان دریک نشست خبری امروز خواهان به کیفررساندن عاملان خشونت علیه زنان دربغلان شد .و با سپاس و قدردانی از اقدام به موقع پولیس درامرگرفتاری یک قاتل که روز دوم عید زنش را با ضرب مرمی کلاشینکوف به قتل رساند ازنهادهای عدلی و قضایی خواست تا دوسیه های مظنونان رویداد های خشونت علیه زنان را پیگیری کنند و آنان را به محاکمه بکشانند. وی افزود که یگانه عامل اساسی خشونت علیه زنان موجودیت فرهنگ معافیت مجرمان این گونه خشونت ها است . یقین اضافه کرد که درپنج ماه اول سال روان نودو پنج قضیه خشونت علیه زنان درآن اداره ثبت شده است که ازجمله هفت مورد قتل ویک مورد خودکشی است . وی علاوه کرد که این رقم درمقایسه به یکصدو بیست و یک مورد خشونت علیه زنان در جریان سال گذشته افزایش را نشان می دهد . زرمینه وطنپال مسوول نهاد حقوق بشر بغلان ، دادخواهی و به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشری را جزاهداف برنامه های کاری آن نهاد خواند و از ایجاد یک کمیته دادخواهی درحمایت از زنان و قربانی خشونت خبرداد و نقش این کمیته را در راستای دادخواهی مهم تلقی کرد. ختم/ لیلما ...ک..م