برگزاری گفتمانی زیرنام بندرچابهار، فرصت ها وچالش ها درپوهنتون هرات

شهرهرات ۲۶ جوزا باختر گفتمانی تحت نام( بندر چابهار، فرصت ها و چالش‌ها) در پوهنتون هرات برگزار شد. داکترغلام داوود هاشمی معاون ولایت هرات با حضور دراین گفتمان، برگزاری چنین گفتمان‌ها را در محیط‌های اکادمیک جهت استفاده بهتر ازبندر ترانزیتی چابهار تاثیر گذار خواند. معاون ولایت هرات در این مراسم گفت که استفاده از مسیر چابهار برای افزایش صادرات اموال به کشورهای هند، ایران، آسیای میانه و بازارهای جهانی، فرصتی است جهت بهبود روند توسعه اقتصادی در افغانستان. هاشمی علاوه کرد: "بندر ترانزیتی چابهار در روابط اقتصادی و سیاسی بین کشورهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد." از سویی هم فردین هاشمی مشاورتخنیکی اداره امور ریاست جمهوری در این گفتمان بیان داشت: "حکومت در صدد راه های بدیل در منطقه جهت آسان شدن صادرات و واردات در کشورمی باشد." هاشمی افزود:" اجرای پروژه‌های بزرگ این چنینی، امیدواری دسترسی به صلح، ثبات و توسعه پایدار در منطقه را نیز افزایش می‌دهد." استادان پوهنتون هرات براین باور اند که بندرچابهار، به لحاظ سیاسی و اقتصادی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم ترین قطب‌های ترانزیتی در منطقه را دارا است. روابط نسبتا کم تنش سیاسی بین سه کشور دخیل در این پروژه و سود اقتصادی آن، اجرایی شدن این پروژه را بیشتر از هر زمان دیگر ممکن کرده است و بدون تردید، می‌تواند باعث تغییرات شگرف در مناسبات سیاسی منطقه شود.ختم/ابوی