بازداشت یک مدرس مسجد به اتهام تجاوز جنسی برکودکی درهرات

شهرهرات ۲۶ جوزا باختر فردی که یک کودک را مورد تجاوز جنسی قرارداده بود دستگیرشد. مسوول آموزش کودکان در مسجد بابای غریب شهرهرات، زمانی که یک کودک را مورد تجاوز وآزار واذیت قرارمی داد توسط مردم محل دستگیر وبه پولیس تسلیم داده شد. یک منبع امنیتی درولایت هرات به آژانس باختر گفت که این مدرس متهم به چندین مورد تجاوز جنسی برکودکان است و شماری از خانواده ها نیز بروی ادعا دارند.ختم/حبیب سادات