انرژی برق گازی درجوزجان تولید می شود

شبرغان /باختر/ ۲۵/ سرطان ولایت جوزجان تا دوماه دیگر صاحب برق تولیدی از گاز خواجه گوگردک شبرغان خواهد شد. لطف الله عزیزی والی جوزجان دربازدید از جریان کار فعال سازی برق گازی درساحه یاد شده و دستگاه تجرید سلفر با قدردانی از کارکردها وتلاش های انجنیران وکارگرانی که در هوای گرم درساحه زحمت می کشند گفت که با بهره برداری ازاین پروژه مردم ولایات جوزجان بلخ و سرپل از برق گازی این ولایت مستفید می شوند. گفته می شود که با فعالیت این دستگاه تولید برق گازی افغانستان برای باراول از تولید خود استفاده خواهدکرد. عزیزی علاوه کرد، این دستگاه در دور اول چهل دو میگاوات و دردور دوم پنجاه دو میگاوات برق تولید خواهد شدو باشندگان جوزجان، بلخ وسرپل از برق آن مستفید خواهند شد.ختم/ لیلما

"Afghanistan افغانستان" News