شهر فیروز کوه نوسازی می شود

غور 3 ثور باختر باشندگان غور برای تغییر نمای شهر دست به اقدام نوسازی برخی از نقاط زده اند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به خبرنگار آژانس باختر گفت که اداره شهر داری برای زیبا شدن شهر از سه سال مردم را وادار ساخته تا برخی ساختمان های تجاری را نوسازی کنند. خطیبی افزود جاهای که نوسازی شده عبارت از سر پل عمومی و محبس کهنه است وامسال هم قسمتی از بلاک ها در اطراف مسجد جامع شهدای فیروزکوه نوسازی خواهدشد. خطیبی گفت، سال ها پیش به دلیل کم بودن باشندگ

"Afghanistan افغانستان" Top News