روز گل بادام در سمنگان تجلیل شد

ایبک باختر 3 حمل محفل فرهنگی گل بادام در شهر سمنگان برگزار شد . به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، محفل ادبی فرهنگی ومشاعره امروز تحت نام گل بادام در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ با حضور هئیت رهبری تعدادی از روسای ادارات دولتی اعضای نهاد های جامعه مدنی وده ها تن از شعرا ونویسند گان در سالون کنفرانس ها ی آن ریاست برگزار شد. عبدللطیف ابراهیمی والی سمنگان با تبریکی سال نو به مردم آن ولایت گفت که بادام گل زیبا دارد واین می

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News