در پی اعتراض مردمی جاده عمومی پنجشیر مسدود شد

بازارک ۳حمل باختر در پی اعتراض مردمی جاده عمومی ولایت پنجشیر از چند ساعت به این سو مسدود می باشد. این اعتراض ها پس از آن از سوی شهروندان ولایت پنجشیر به راه انداخته شد که قطعات خاص وزارت دفاع دیشب در یک عملیات ویژه یک مرد را از مربوطات ولسوالی شتل آن ولایت بازداشت کردند. محمد منصور عنابی معاون سخنگوی والی پنجشیر گفت که اعتراض کنندگان از دولت خواستار رهایی فرد بازداشت شده اند و گفته اند تا زمانیکه وی از بند رها نشود، به اعتراض های شان ادامه خوا

"Afghanistan افغانستان" News