اطلاعیه وزارت کارواموراجتماعی

کابل باختر/ 4/ ثور یکشنبه 8 ثور 1398هجری شمسی مصادف به روز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان می باشد به اساس حکم ماده 41 قانون کار در کشور رخصتی عمومی می باشد. ختم/ نیلوفر

"Afghanistan افغانستان" Top News