وزارت زراعت برای کشاورزان کشور پیام های نویدبخش دارد

وزارت-زراعت-برای-کشاورزان-کشور-پیام-های-نویدبخش-دارد

کابل باختر/ 4/ حمل وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری درروز دهقان برای رشد زراعت ، تقویه اقتصاد زنان زراعت پیشه و میکانیزه ساختن زراعت درکشور پیام روشن و نویدبخش داشت . گزارشگرآژانس باخترمی نگارد ، بربنیاد گفته های وزیر زراعت وآبیاری درسال جاری میزان زراعت ماشینی درکشور دوبرابر خواهد شد و برای 36 هزار زن ازطریق توزیع حیوانات وایجاد سبزخانه های زراعتی و توزیع بسته های مرغداری فرصت اشتغال مساعد می کند ونیز برای تقویه اقتصاد زنان زراعت 500 میلیون افغا


فی-انس-طلا-1275-دالر-عرضه-می-شود
فی انس طلا 1275 دالر عرضه می شود

کابل 3 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1275دالرعرضه می شود. قاهر خان یکتن از...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 06:56, 23 April 2019 Tuesday

فی انس طلا 1276 دالر
فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1276دالرعرضه می شود. قاهر خان یکتن از...
Afganistan (Sağlık-Urduca) | 05:43, 22 April 2019 Monday

14 تن از فارغان رشته
14 تن از فارغان رشته کنترول ترافیک فضایی تصدیق نامه های شان را به دست آوردند

کابل باختر2 ثور 14 تن از فارغان صنف 14 از رشته کنترول ترافیک فضایی انستیتوت هوانوردی ملکی امروز...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 05:56, 22 April 2019 Monday

توزیع-بسته‌های-شیردوشی-برای-مالداران-شمال‌شرق-آغاز-شد
توزیع بسته‌های شیردوشی برای مالداران شمال‌شرق آغاز شد

شهرکندز۲ حمل باختر وزارت زراعت آبیاری و مالداری از طریق برنامه‌ ملی باغداری و مالداری خود،...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 05:49, 22 April 2019 Monday

ورکشاپ زیر نام شریک
ورکشاپ زیر نام شریک سازی جمع آوری ارقام ترانسپورتی برگزار شد

کابل باختر 2 ثور ورکشاپ یک روزه یی زیر نام شریک سازی جمع آوری ارقام ترانسپورتی سال مالی 1397...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 05:58, 22 April 2019 Monday

منظوری-۱۳-مورد-تدارکاتی-به-ارزش-بیش-از-یک-و-نیم-میلیارد-افغانی-در-کمیسیون-تدارکات-ملی
منظوری ۱۳ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

کابل باختر 2 ثور جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 05:52, 22 April 2019 Monday

باتطبیق-پروژه-های-انکشافی-مشکلات-روستا-نشینان-دربغلان-مرفوع-شده-است
باتطبیق پروژه های انکشافی مشکلات روستا نشینان دربغلان مرفوع شده است

پلخمری / باختر/ 2/ ثور بیش از هفتادفیصد مشکلات محیطی روستانشینان بغلان با تطبیق پروژه های برنامه...
Afganistan (Toplum-Urduca) | 05:44, 22 April 2019 Monday

افتتاح پنجمین
افتتاح پنجمین نمایش‌گاه محصولات صنایع داخلی در هرات

شهرهرات ۲ حمل باختر پنجمین نمایش‌گاه صنایع داخلی هرات با حضور مسوولان بلندرتبه دولتی تحت...
Afganistan (Ekonomi-Urduca) | 05:38, 23 April 2019 Tuesday