امتعۀ نفتی مورد ضرورت بیش از ۱۷ اداراۀ دولتی در مرکز عرضه شده است

کابل/باختر/4 ثور تسلیم گیری لابراتوارهای تثبیت کیفیت امتعۀ وارداتی نفت و گاز در بنادر شش گانۀ کشور از ادارۀ استندرد ملی، از دست آوردهای عمده "اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان" در سه ماه اخیر است. به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، داکتر ولید تمیم، رییس اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان که امروز در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت"، دستاوردها وبرنامه های این اداره را در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گزارش می داد افزود: رهبری جدید تصدی مواد نفتی و گازمایع پس

"Afghanistan افغانستان" Top News